Şahzadə İvan və boz canavar 5

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
İvan və Vasilisa nağıldaki kimi yaşayırdırlar. Hərfi mənada. Onlar isə bu nağılı artıq bilirdirlər və özləri bilmədiyi yerə səyahətə çıxdılar. Lakin bir kəpənək öz effektı ilə aranı qatdı. İndi bütün krallıqda heç kəs İvanın adını bələ yada sala bilmir, hətta Vasilisnın özü. Deməli şahzadənin sevgisini qazanmaq üçün İvan və boz canavar bütün cizgi dünyasını alt üst etməlidirlər.  
Daha çox