İndiana Cons və taleyin saatı

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Yaşlanmayan macəraçı və məşhur arxeoloq-tədqiqatçı hələ də yəhərdədir. Bu dəfə o növbəti çətin tapşırıqla üzləşməli olacaq. Bəs sevimli İndiana Cons ən ümidsiz vəziyyəti belə görəndə təslim olub geri çəkilirmi? Mümkün deyil! Buna görə də, "sadə qəhrəman" İndiana Cons haqqında dünyaca məşhur əfsanənin parlaq davamında çılğın sərgüzəştlər və sonsuz intriqalar yenidən doğulur.
Daha çox