Minionlar, GRUvitasiya

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Milyon illərdir ki, minionlar ONUNLA görüşənə qədər ən böyük və ən dəhşətli lideri axtarırlar. Gru ilə tanış olun. O, hələ çox gənc olsa da, planlarında planeti titrədəcək həqiqətən pis şeylər var.  
Daha çox