Enkanto

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Madriqallar qərib ailəsi Kolumbiyanın ucqar dağlarında gizlənmiş Enkanto adlanan gözəl guşədə yerləşən sehrli evdə yaşayır. Bu torpaq Madriqal ailəsinin hər uşağına bir qeyri adı, super gücdən başlayaraq ta sehrli təbabət bacarığına kimi verib. Əsaslar ki, yalnız gənc Mirabel belə imkanlar qismət olmayıb. Mirabel Enkantonun sehrli gücünü təhlükə altinda olduğunu öyrənərək öz qeyri adi ailəsini xilas etmək qərarına gəlir.  
Daha çox