Əbədi yaşayanlar

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Əbədi yaşayanlar – genetik cəhətdən mükəmməlləşdirilmiş super insanlar irqinin təmsilçiləridir, onlar  gizli şəkildə Yer Kürəsində yaşayırlar. Onlar beş milyon il bundan əvvəl, çelestialların fövqəl eksperimentləri nəticəsində yaranıblar.  İnanılmaz super imkanlara malik olan əbədilər minilliklər ərzində sivilizasiyalardan gizlənərək insanları bədheybət deviantlardan qoruyublar. Amma son hadisələr və Tanosun əməlləri onları üzə çıxmağa vadar edir
Daha çox