Möcüzə qadın: 1984

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Nüfuzlu və uğurlu biznesmen Lord ölülər arasında allah olmaq iddiasındadır. Bunun üçün o bütün vasitələrini əsirgəmir və dünyanın hər yerindən müxtəlif sehirli artefaktları toplamağa başlayır. Axtarışlarda əsas məqsəd ona kiminsə əsl ilahiliyin hüdudzsuz gücünü və nəhəngliyini bəxş etməsidir. Bu axtarışlarda ona qədim tarix üzrə mütəxəssis, doctor Barbara enn Minerva kömək edir. Minervanın əlinə düşən hansısa artefakt onu idarəedilməz qadın pişiyə -Qeparda çevirir.  
Daha çox