Sonra

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Təsadüfi görüş, onların adət edilmiş həyatını dəyişir. O, çalışqan tələbə və nümunəvi qızdır, o isə varlı ailədən olan cazibədar üsyankardır. Paralel kainatlarda yaşasaydılar belə, onlar çətin ki, bir-birinə baxardılar. Buna görə də sevgililərin bu tanışlığa qədər olan həyatını əvvəl və sonraya ayırmaq qismət imiş.  
Daha çox