Holms və Vatson

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Şəxsi xəfiyyə Şerlok Holms və onun həmyoldaşı doktor Vatson haqqında əhvalat. Eksantrik duet dünyanın hər yerindəki düşmənləri sıxaraq, qarışıq təhqiqata baş vururlar.  
Daha çox