Şelkunçik və dörd krallıq

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Milad bayramına qeyri-adi hədiyyə alan gənc Klara sehirli məkanlara səyahətə yollanır: Qarlar Ölkəsi, Güllər Ölkəsi və Şirniyyatlar ölkəsi. Lakin o dördüncü krallığa da getməlidir və burada o təhlükəli Siçan Kralının rəhbərlik etdiyi orduyla qarşı-qarşıya durmalı olacaq.  
Daha çox