Üç Bahadır və Taxt-tacın Varisi

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Kiyev knyazı tax-tacın varisini təyin etmək istəyir, amma layiq namizədi tapa bilmir. Qohum, ailənin yaxın dostu, myoxsa dəniz şahzadəsi? Bir az fikirləşədən  sonra Knyaz demək olar ki, şahzadəni seçir, ən əsası qohumu qardaşı qızı Məzəni. Hazırda o əri Yeliseylə (vəfalı şagird Dobrıni Nikitıç yadınızdadır?) uzaq Çarqradda təhsil alır ki, burada da hiyləgər Vasilevs hökmranlıq edir. Varisi doğma  torpaqlara qaytarmaq üçün təcili şəkildə Üç Bahadır və əlbəttə ki, saray atı Yuli yola düşürlər.  
Daha çox