Batmazlar

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Əsl kişilər heç vaxt təslim olmurlar və əgər ciddi şəkildə qərara alıblar ki, aludə olsunlar, onları heçnə saxlaya bilməz. Budur, Fransada böyük yeddilik bir yerə yığılır ki, gündəlik həyatın yükündən xilas olsunlar. Axı problemlər dərinliyə dartanda, batmaz qalmaq vacibdir
Daha çox