Soyuq müharibə

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Bu mümkün olmayan vaxtda, mümkün olmayan sevgi barədədir. Onlar müharibədən sonrakı Polşanın xarablıqlarında tanış olurlar. Müxtəlif mənşələr və fərqli temperamentlər – sanki onlar bir-birinə uyğun deyillər. Buna rəğmən onların bir-birindən uzaq gedəcəkləri yer yoxdur. İllər ərzində onlar ayrılır, və yenidən Berlində, Yuqoslaviyada, Parisdə görüşürlər. Onların yolunu siyasət, taleyin oyunları, şəxsi çatışmazlıqları kəsir, amma iki ürəyi bir-birinə bir-birinə həsrət qoyan heç bir qüvvə yoxdur.  
Daha çox