Qatillər milləti

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Selfi, emoci, snepçat, sekstinq yuxarı sinif şagirdi Lilivə onun ən yaxşı rəfiqələrini yaşadıqları sonsuz əyləncələr, intriqalar və azad seks dünyasında yaxşı edən bunlardır. Amma haker hücumu nəticəsində açıq girişdən tonlarla çirk və kompramat axıb gəlir. Sakit Salem şəhəri qanlı anarxiyaya çevrilir və burada sağ qalmaq üçün yalnız qabaqlayaraq öldürmək lazımdır.  
Daha çox