Smolfut

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
“Smolfut” biqfutlar barədə mifi təpədən dırnağa qədər dəyişir. Gənc və baracıqlı yeti onunla rastlaşır ki, dərin əminliiynə görə bu insanda mövcud deyil. “Smolfut” haqqında xəbərlər ona şöhrət gətirir və arzularının qızına sahib olmaq üçün şans qazandırır.  Üstəlik adi yetilər arasında həyəcana səbəb olur, hansı ki, indi tapmağa çalışırlar ki, balaca qar kəndinin hüdudlarından kənarda hansı məskunlaşma var.  
Daha çox