Gözəl gediş

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Onların sıxıcı həyatı əsasən parkda bir skamyada oturmaq, gəncləri qınamaq və göyərçinləri yedirtməkdən ibarətdir. Bu adilikdən usanan üçlük həyatdan köçəndə heç olmasa gözəl getmək qərarına gəlirlər. Bu babaların planı isə sadəcə olaraq bank yarıb Veqasa qaçmaqdır
Daha çox