ASTEROİD OVÇULARI

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
ASTEROID HUNTERS - filmi asteroidlərin Yer kürəsi üçün təhlükəsini və alimlərin planetimizi potensial təsirlərdən qorumaq üçün göstərdikləri səyləri araşdıran IMAX sənədli filmidir. Filmdə asteroidlərin və digər kosmik obyektlərin, xüsusən də planetimizlə təmasda olduqda Yerdəki həyat üçün necə təhlükə yarada biləcəyindən bəhs edilir.  
Daha çox