Xəyanətə yox

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
15:50
17:20
18:50
20:20
21:50
23:20
16:30
18:00
19:30
21:00
22:30
23:55
14:00
23:55
16:10
17:40
19:10
20:40
22:10
23:40
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
15:50
17:20
18:50
20:20
21:50
23:20
16:30
18:00
19:30
21:00
22:30
23:55
14:00
23:55
16:10
17:40
19:10
20:40
22:10
23:40
O adi bir şey deyil, o XƏYANƏTdir.  “Kişi gəzər də, sevər də” deyib özünə haqq qazandıranlar ən ağır sınaqlarla üz-üzə gələcək.  Xəyanətin cinsi yoxdu,  XOX qrupu  onu edən hər kəsdən intiqam alacaq, onlara "Xəyanətə yox" dedizdirəcək.
Daha çox