Küçüklər patrulu: Megafilm

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Macəralar şəhərinə sehrli meteor düşür və Küçüklər keşiyin hər üzvünü qeyri adi bacarıqlar verib onları meqaküçük edir.   
Daha çox