Həyatda qalma dövrü

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Gələcək. Bəşəriyyət yox olma vəziyyətindədir. Texnologiyalar inkişaf etsələr də, insanlar evolyusiya etmiş təbiətlə gündəlik savaşdadırlar. Balansı bərpa edib və insanların qalmasına yalnız Vesper adlı 13 yaşında qız bilər.  
Daha çox