Samuray it və pişiklər şəhəri

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
11:00
12:00
12:50
13:50
14:40
15:40
16:30
17:30
18:20
19:20
08:50
10:40
12:30
14:20
08:30
10:20
12:10
14:00
09:00
10:50
12:40
14:30
16:20
18:10
09:00
10:00
10:50
11:50
11:10
13:00
14:50
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
11:00
12:50
14:40
15:40
16:30
17:30
18:20
19:20
08:50
10:40
12:30
14:20
10:20
12:10
14:00
10:50
12:40
14:30
16:20
18:10
10:00
11:50
11:10
13:00
14:50
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
12:00
13:50
08:30
09:00
09:00
10:50
Henk – samuray olmaq arzulayan cəsur itdir, lakin pişiklər şəhərində onu ciddi qəbul edən yoxdur. Tüklü nindzalar qoşunu şəhəri yer üzərindən silmək niyyətinə gələndə Henk – yeganə ümid olur. İndi o müdrik ustadın və sadıq dostların köməyi ilə böyük döyüşçü məharətini əldə etməlidir. Yalnız bu cür o təpədən dırnağa kimi silahlanmış düşmənə qalib gələ bilər.  
Daha çox