Qoşa qarımaq

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Tessa və Hardinin məhəbbəti şübhəsizdir və hər yeni imtahanla həm güclənirdi həm də ehtiras qatırdı. Tess artıq həmən, dünyası alt üst olmuş sadəlövh qız deyil, Hardi isə öz cinlərini idarə edə bilmir. Tess hiss edir ki, Hardini xilas etmək cəhdləri ilə özünü itirə bilər. Bu nağılın sonu xoşbəxt olacaq, ya da “qoşa qarımaq” Tess və Hardilıq deyil?  
Daha çox