Xəyali bağ

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
1950-ci illərdə Londonda məşhur kutürye Reynolds Vudkok kral ailəsi, kino ulduzları və zənginlər üçün təkrarolunmaz obrazlar yaradır. Bu dahinin həyatı onun ilham pərisinə çevrilən gənc və inadcıl Almanın gəlişi ilə dəyişir.
Daha çox