Mutluluk Zamanı

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Varlı və eşqbaz Mertin həyatı dünyalar gözəli Adanı gördükdən sonra bir anda dəyişir. Ada ömrünü bəxtsiz qardaşı Çengizi xoşbəxt etməyə həsr etmişdir və Mertə olan hisslərinə heç cür qalib gələ bilmir.  Amma hələlik Cengizin "eşqbaz dostu Mertin" onun bacısına aşiq olduğundan, və eləcə də Cengizin Mertden eşqbazlıq dərsi aldığından heç kimin xəbəri yoxdur..
Daha çox