Super adamlar IMAX

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
“Super adamlar” sinifinə aid təcrid olunmuş kral ailəsinin hekayəsi. Attilan şəhər-dövlətinə sığınaraq onlar insanlardan gizlənir və sağ qalmaq uğrumda bacardıqları qədər mübarizə aparırlar.
Daha çox