Lalə sevdası

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
17-ci əsr, Hollandiya. Olduqca gözəl hesab olunan güllərin soğanaqları zənginlik və ya yoxsulluğun səbəbinə çevrilir. Amsterdam sakinləri onun naminə hər şeyə hazırdırlar: yalan, saxtakarlıq...və hətta adam öldürməyə belə. Hər kəsi ovsunlamış lalə sevdasının fonunda yoxsul rəssamın qoca lakin varlı tacirin gənc və cazibədar xanımına olan eşqi sərhədləri aşaraq çox dərinlərə irəliləyə bilər.
Daha çox