Lalə sevdası

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
01:10
10:00
12:10
13:30
14:20
16:30
17:50
18:40
20:50
22:10
23:00
02:20
13:10
17:30
21:50
22:00
22:00
12:50
17:30
22:10
10:40
15:10
19:40
00:10
13:40
15:50
18:00
20:10
22:20
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
01:10
10:00
12:10
13:30
14:20
16:30
17:50
18:40
20:50
22:10
23:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
02:20
13:10
17:30
21:50
22:00
22:00
12:50
17:30
22:10
10:40
15:10
19:40
00:10
13:40
15:50
18:00
20:10
22:20
17-ci əsr, Hollandiya. Olduqca gözəl hesab olunan güllərin soğanaqları zənginlik və ya yoxsulluğun səbəbinə çevrilir. Amsterdam sakinləri onun naminə hər şeyə hazırdırlar: yalan, saxtakarlıq...və hətta adam öldürməyə belə. Hər kəsi ovsunlamış lalə sevdasının fonunda yoxsul rəssamın qoca lakin varlı tacirin gənc və cazibədar xanımına olan eşqi sərhədləri aşaraq çox dərinlərə irəliləyə bilər.
Daha çox