Faciəvi tamah

Qızlar üçün qapalı pansion kömək axtarışında olan gəncin ora daxil olmasından öncə zahiri dünyadan etibarlı şəkildə təcrid olunmuşdur. Elə bu andan etibarən sirrli pansion faciəvi nəfsin əsirinə çevrildi. 
Daha çox