Mənim kiçik ponim

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Qara qüvvələr Ponivilə təhlükə yaradır və altı dost - Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinky Pie, Fluttershy və Rarity öz diyarlarını qorumaq naminə dostluğun sehrindən yararlanaraq bütün çətinliklərə sinə gərdikləri və yeni dostlar qazandıqları unudulmaz səyahətə yollanırlar. 
Daha çox