Mənim kiçik ponim

Qara qüvvələr Ponivilə təhlükə yaradır və altı dost - Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinky Pie, Fluttershy və Rarity öz diyarlarını qorumaq naminə dostluğun sehrindən yararlanaraq bütün çətinliklərə sinə gərdikləri və yeni dostlar qazandıqları unudulmaz səyahətə yollanırlar. 
Daha çox