Həqiqi dələlər 2

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Dələ Surli və onun dostu Baddinin əhvəlatlarının davamı! Görəsən onlar şəhərdə sağ qala bilmək üçün bu səfər nə fikirləşəcəklər? Qoz axtarışına çıxan dostlar yeni macəralarla üzləşir və başlarına yeni dərd açırlar. Demək olar ki, şəhərdə hər kəs onlara qarşı qərəzlidir. Lakin öz hədəfləri ardıyca gedərkən onlar həqiqi cinayətkarları üzə çıxardırlar. Beləcə özləri də gözləmədən Surli və Baddi qəhrəmana çevrilirlər!
Daha çox