Yadelli: Vəsiət

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
02:20
12:20
14:40
17:00
19:20
21:40
00:00
02:50
19:50
22:10
00:30
12:50
15:10
17:30
01:00
13:20
15:40
18:00
20:20
22:40
“Prometey”-in sağ qalan komanda üzvləri Elizabet və android Devid mühəndislərin sirrinin açılmasına doğru ilk addımı atdılar. İndisə ağımtıl nəhənglərin doğma planeti – Cənnətdə gizlənən həqiqətin üstünün açmağın vədəsi yetişib. 
Daha çox