Yadelli: Vəsiət

“Prometey”-in sağ qalan komanda üzvləri Elizabet və android Devid mühəndislərin sirrinin açılmasına doğru ilk addımı atdılar. İndisə ağımtıl nəhənglərin doğma planeti – Cənnətdə gizlənən həqiqətin üstünün açmağın vədəsi yetişib. 
Daha çox