Vikinq

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Ortaəsrlərin əvvələri. Ağır qılıncların və qara qanların qanunlarının dövləridir. Hakim nəsil  çəkişmədədir. Qardaşın təsadüfü ölümü Böyük Knyazın günahına düşür. Qanuna görə ondan balaca qardaşı – bastard intiqam almalıdır. Öldürməməyə görə o, sahib olduğu hər şeyi ilə hamıya cavab verəcək. Çünki, “müharibədən çox, dünyaya çoxlu qılınclar lazımdır”
Daha çox