Vikinq

Ortaəsrlərin əvvələri. Ağır qılıncların və qara qanların qanunlarının dövləridir. Hakim nəsil  çəkişmədədir. Qardaşın təsadüfü ölümü Böyük Knyazın günahına düşür. Qanuna görə ondan balaca qardaşı – bastard intiqam almalıdır. Öldürməməyə görə o, sahib olduğu hər şeyi ilə hamıya cavab verəcək. Çünki, “müharibədən çox, dünyaya çoxlu qılınclar lazımdır”
Daha çox