Ballerina

Hadisələr balerina olmaq arzusu ilə 1879-cu ildə Parisə yollanan kimsəsiz qızcığazın ətrafında cərəyan edir. 
Daha çox