Səssizlik

Rəhbərlərini tapmaq və İncili yaymaq məqsədi ilə XVII –də Yaponiyaya üz tutan iki keşiş və yezuit zorakılıq və təqibə məruz qalırlar.  
Daha çox