Səssizlik

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Rəhbərlərini tapmaq və İncili yaymaq məqsədi ilə XVII –də Yaponiyaya üz tutan iki keşiş və yezuit zorakılıq və təqibə məruz qalırlar.  
Daha çox