Split

Daxilində ən azı iyirmi üç şəxsiyyətin yaşadığı Kevin üç yeniyetmə qızı qaçımaq məcburiyyətində qalır. Qızlar dustaq saxlınıldıqları müddətcə isə Kevinin daxilindəki ən əsas şəxsiyyət – Nəhəng – oyanır. 
Daha çox