Split (Az Sub)

Özündə 23 şəxsiyyət birləşdirən Kevin üç yeniyetmə qızı oğurlamaq məcburiyyətində olur. Onlar dustaq olduqları zaman Kevinin əsas şəxsiyyəti olan Qulyabanı üzə çıxır.
Daha çox