Gözəl və Bədheybət

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Qəzəblənmiş Sehrbaz şahzadə Adamı qəddar, özünə vurğun və kobud olduğuna görə çirkin əjdahaya döndərir. Özündən və qulluqçularından sehri çıxarmaq üçün o, xeyirxah olmalı, sevmək və sevilməyi öyrənməlidir. Bu, sehrbazın verdiyi qızıl gülün sonuncu ləçəyi düşənə kimi baş verməlidir. o:p> Uzaq bir kənddə Bell adlı gözəl bir qız yaşayır. Bir gün onun atası Moris yarmarkaya gedir, lakin yoldan azır. ovsunlanmış qalaya düşərək o, əjdahanın əsirinə düşür. Bell atasının köməyinə tələsir. o:p>
Daha çox