Böyük divar (Az Sub)

Böyük divari ölkəni hər hansı bir təhlükədən qorumaq üçün tikmişdilər, lakin belə bir düşmənlə hətta ən cəsarətli müdafiəçilər belə rastlaşmamışdı. Təcavüzü saxlamasalar, dünya məhv olacaq. 
Daha çox