İki il Londonda yaşadıqdan sonra, Açe, yeni həyata başlamaq, iş düzəlmək, yeni dostlar tapmaq üçün evə qayıdır. Lakin çox şey dəyişib. O Cinlə görüşür. Onun Cinə qarşı hissləri, Babiyə, ilk, böyük,əsl sevgisinə olan hisslərini xatırladır...
Daha çox